Van Tot    
25-09-1857 01-07-1888   Jan Gosses van der Molen
01-07-1888 01-05-1898   Harm Jans van der Molen
01-05-1898 08-12-1942   Jan Gosses van der Molen


De molenaars van "De Hersteller"sinds de bouw van de molen in 1857.
Vanaf 1931 wordt het bemalen van de molen overgenomen door een nieuw naast de molen geplaatst elektrisch gemaal.

Als in 1946 de wieken zijn verwijderd, blijft de molen tot aan de restauratie in 1980 nog wel bewoond.

Na het gereedkomen van restauratie op 19 oktober 1981 kan de molen weer draaien, maar is niet meer maalvaardig.
"De Hersteller" krijgt dan de volgende molenaars.
Van Tot    
30-10-1981 30-03-1991   Gerben D. Wijnja
30-03-1991 30-10-2005   Arie Boersma en Jan Wijnsma
30-10-2005 12-12-2015   Johannes Kooistra
12-12-2015 Heden   Johannes Kooistra en Nynke Vellinga
Bron: "Strijd in de Veenpolder" door Gerben D. Wijnja
          Notulen molen-stichting "De Hersteller"
De molenaars van "De Hersteller"
sinds de bouw van de molen in 1857.
Van Tot    
25-09-1857 01-07-1888   Jan Gosses
van der Molen
01-07-1888 01-05-1898   Harm Jans
van der Molen
01-05-1898 08-12-1942   Jan Gosses
van der Molen
Vanaf 1931 wordt het bemalen van de molen overgenomen door een nieuw naast de molen geplaatst elektrisch gemaal.

Als in 1946 de wieken zijn verwijderd, blijft de molen tot aan de restauratie in 1980 nog wel bewoond.

Na het gereedkomen van restauratie op 19 oktober 1981 kan de molen weer draaien, maar is niet meer maalvaardig.

De Hersteller" krijgt dan de volgende molenaars
Van Tot    
30-10-1981 30-03-1991   Gerben D. Wijnja
30-03-1991 30-10-2005   Arie Boersma en Jan Wijnsma
30-10-2005 12-12-2015   Johannes Kooistra
12-12-2015 Heden   Johannes Kooistra en Nynke Vellinga
Bron: "Strijd in de Veenpolder"
door Gerben D. Wijnja
Notulen molen-stichting "De Hersteller"


De Hersteller

De Hersteller