De Hersteller
Financieel overzicht 2012
Financieel overzicht 2013
Het onderhoud en de restauraties worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
De gemeente Skarsterl‚n
De provincie Frysl‚n
Bredius-Stichting
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting De Jonge Arnoldus
Stichting Westermeer
Van Heloma Stichting

ANWB: Informatiebord
Rabobank: Verlichting
Financieel overzicht 2014