Leeuwarder Courant
30-11-1979

De stichting heeft tot doel
het restaureren en instandhouden
van de molen.
En om dit rijksmonument een beeldbepalende plaats te laten houden in de omgeving van Sintjohannesga.

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.

Verslag voorbereidingscommissie
9-10-1979
Notulen eerste vergadering
7-12-1979
De molenstichting "De Hersteller" is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het RSIN of het fiscaal nummer is: 58.83.441

Leidraad voor het instandhouden van molen "De Hersteller".

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen.
Deze dienst verleent op grond van het Besluit rijkssubsidiŽring instandhouding monumenten ondersteuning aan eigenaren van monumenten.
De subsidie wordt over een periode van vijf jaar verstrekt. De huidige periode is van 2013 tot en met 2018.

De basis hiervoor is het Periodiek instandhoudingsPlan.

Dit plan is opgesteld mede door onze technisch adviseur, Gijs van Reeuwijk  Bouwmeester.

Het bevat:
Grondwerk om de molen
Timmerwerk (o.a. de windpeluw, de voorkeuvelens en voeghoutkoppen)
Dakbedekking (rieten kap)
Schilderwerk
                                                                            
Hoe het begon

Leidraad voor het instandhouden van molen "De Hersteller".

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Dit is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen.

Deze dienst verleent op grond van het
Besluit rijkssubsidiŽring instandhouding monumenten
ondersteuning aan eigenaren van monumenten.
De subsidie wordt over een periode van
vijf jaar verstrekt.
De huidige periode is van 2013 tot en met 2018.
De basis hiervoor is het
Periodiek instandhoudingsPlan.

Dit plan is opgesteld mede door onze technisch adviseur, Gijs van Reeuwijk  Bouwmeester.

Het bevat:
Grondwerk om de molen
Timmerwerk (o.a. de windpeluw, de voorkeuvelens en voeghoutkoppen)
Dakbedekking (rieten kap)
Schilderwerk
                                                                            
De Hersteller