De Hersteller
Bestuurskroniek
Molen-stichting "De Hersteller"
vanaf 7-12-1979
07-12-1979 tot 01-01-1983 B. Woudstra
tot 03-12-1989 algemeen bestuurslid
01-01-1983 tot 01-01-1987 Ing. J.W. van der Berg
tot 26-07-1993 technisch adviseur
01-01-1987 tot 08-04-1992 Mr. N.F. Mulder
08-04-1992 tot 19-12-2003 Ing. J. Kuiken
tot 29-11-2007 technisch adviseur
19-12-2003 tot 13-08-2009 B. de Glee
06-07-2010 tot L. Gaal
07-12-1979 tot 21-03-1990 Jhr. T.A.J van Eysinga Sr
tot 01-09-1992 algemeen bestuurslid
21-03-1990 tot 21-10-1996 A.W. van der Zijpp
21-01-1996 tot 24-06-2002 Jhr. Mr. T.A.J. van Eysinga Jr
24-06-2002 tot M. Modderman
07-12-1979 tot 03-09-1999 J.Jager
07-12-1979 tot 03-12-1986 Mr. J. Korf
07-12-1979 tot 01-01-1990 Mr. M.J.H.M. Marijnen
07-12-1979 tot 21-03-1990 A.W. van der Zijpp
  tot 21-10-1996 voorzitter
19-05-1988 tot 01-09-1992 A. Akkerman
12-12-1990 tot 08-04-1992 Ing. J. Kuiken
tot 19-12-2003 secretaris
tot 29-11-2007 technisch adviseur
09-04-1992 tot 04-04-1997 R. de Jong
17-12-1994 tot   G.J. Kuiper
17-12-1994 tot 21-10-1996 Jhr. T.A.J. van Eysinga
  tot 24-06-2002 voorzitter
04-04-1997 tot 29-11-2007 A. Huisman
03-12-2001 tot 19-12-2003 B. de Glee
tot 13-08-2009 secretaris
26-06-2008 tot 16-04-2015 J. Schokker
06-09-2005 tot   B. de Winter
16-04-2015 tot   T. Maat (DGS)
07-12-1979 tot 01-01-1995 S.R. Steenstra
tot 27-02-1996 algemeen bestuurslid
01-01-1995 tot 17-09-2008 J. de Jong
17-09-2008 tot 06-07-2010 J. de Vries
06-07-2010 tot 01-01-2017 W.G. de Jong
Secretaris
Voorzitter
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Technisch adviseur
01-01-1987 tot 26-07-1993 Ing. J.W. van der Berg
19-12-2003 tot 29-11-2007 Ing. J. Kuiken
01-04-2009 tot G. van Reeuwijk, Bouwmeester
Schema aftreden bestuursleden
(Om de vijf jaar)
Per datum
G.J. Kuiper 01-01-2020
M. Modderman 01-01-2018
B. de Winter 01-01-2021
L. Gaal 01-01-2021
W.G. de Jong 01-01-2017
T. Maat blijft zolang hij bestuurslid is van de DorpenGemeenschap Sintjohannesga (DSG) E.O.